Charlotte Farrouch, arkitekt MSA, anställd på Helhetshus Arkitektstudio AB i Göteborg.