Jonas Lundgren, arkitekt SAR/MSA, civilingenjör bygg och miljö, anställd på Helhetshus Arkitektstudio AB, Järntorgsgatan 12-14 i Göteborg.