Helhetshus etablerades 2008. Sedan januari 2011 bedrivs verksamheten i Helhetshus Arkitektstudio AB. Företaget levererar byggrelaterade konsulttjänster inom områdena arkitektur, konstruktion samt byggstyrning och processledning.