Uppdraget omfattar skisser på hyresgästanpassning i  befintlig fastighet samt arkitekt- och inredningshandlingar  för förfrågnings- och byggskede.
© Studio Thurfjell