I Rollsbo industriområde har Helhetshus uppfört ett nytt hus åt Kungälvs Natursten. Det rymmer kontor, utställning, verkstad och lager.
© Studio Thurfjell