På uppdrag av Hemsö har Helhetshus tagit fram projek- teringshandlingar för en ombyggnad av en av kasernerna  på regementet i Borås. Hyresgästen Kunskapsskolan, som finns i fastigheten sedan tidigare, skall bedriva undervisning för klass 4–5 i de ytor  som ställs i ordning
© Studio Thurfjell