Helhetshus har på uppdrag av Hemsö tagit fram program- och projekteringshandlingar till en förskola i Alingsås.
© Studio Thurfjell