Sju kilometer söder om Ulricehamn, vis Åsundens östra strand ligger småstugeområdet Näsboholm. Helhetshus har tagit fram förslag på exploatering på markägarens uppdrag.
© Studio Thurfjell