Vi har utfört en utredningsskiss åt en privat markägare  för att undersöka möjligheten att bygga nya bostäder i ett naturområde i de södra delarna av Tjörn. Landskapet är öppet och vidsträckt vilket ger fantastiska kvaliteter framförallt med avseende på naturkontakt och havsutsikt för bostäder byggda på denna plats.
© Studio Thurfjell