Helhetshus förslag omfattar cirka 35 stycken markbostäder i ett skogsområde med stora naturvärden, och utgör en del 
av ett utbyggnadsområde för bostäder i Knivsta kommun. Förslaget ansluter till den profil med »hus i natur« som kommunen önskat för kvarteret och har skett i nära dialog efter att vi blivit kontaktade av kommunen.
© Studio Thurfjell