På uppdrag av Derome Mark & Bostad har Helhetshus gjort ett förslag omfattande elva friliggande enfamiljshus i den starkt kuperade terrängen i Forsåker, några hundra meter söder om Mölndals Kråka.
© Studio Thurjfell