Sju kilometer söder om Ulricehamn, vid Åsundens östra strand ligger småstugeområdet Näsboholm. Helhetshus har tagit fram förslag på exploatering på markägarens uppdrag.
© Studio Thurfjell