Förslag till fyra friliggande bostadshus med boyta  varierande mellan 120–140kvm.  Förslaget präglas av långt driven förenkling i utförandet av huskropparna. Omsorgen och bearbetningen är fokuserad till materialvalen till husen, samt hur de är placerade i landskapet.
© Studio Thurfjell