Projektet omfattar framtagande av förfrågningshandlingar för upprustning av fastighetens trapphus, gård och exteriör, vilket innebär förslag och bygghandlingar för omputsning av fasad, nya fönster, ny belysning, nya byggnader för  förråd, cyklar och återvinning.
© Studio Thurfjell