Uppdraget omfattar skisser och bygghandlingar för en omfattande ombyggnad av en bostadsfastighet ursprungligt uppförd under 1850-talet placerad i hörnet Kastellgatan/Risåsgatan i Göteborg.
© Studio Thurfjell